เอกสาร : แผนที่โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี (31/07/2554)
LINE it!

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

.....จัดทำโดย ว่าที่ร.ต.ธเนศ วรรณวงศ์....
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี