เอกสาร : ระเบียบการลาข้าราชการครู2555 (11/02/2555)
LINE it!

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/022/1.PDF