เอกสาร : ประกาศผลคะแนนสอบ O-net ชั้นป.6 ปี 2554 (28/04/2555)
LINE it!

ประกาศผลคะแนนสอบ O-net ชั้นป.6 ปี 2554 ของโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ซึ่งสอบ ณ ศูนย์เครือข่ายคุณภาพปูยุด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555