เอกสาร : เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 (15/09/2555)
LINE it!

ข่าวที่ 499 /2555
โรงเรียนราชสีมา 2 ได้รับ พระราชทานพระอนุญาตชื่อโรงเรียนใหม่ “ รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นชื่อใหม่ ชื่อ“โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาต ชื่อโรงเรียนตามที่ขอรับพระกรุณาธิคุณ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 แห่ง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม เป็นชื่อ “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร” เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. โรงเรียนปรกแก้ววิทยา เป็นชื่อ “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม” อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นชื่อ “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา” อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาต