เอกสาร : <<<คลังข้อสอบประถมศึกษา>>> (20/09/2555)
LINE it!

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=452063

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=452155

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=452156

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=452158

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 http://www.kruaung.com/index.php?mo=3&art=452160

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://www.kruaung.com/index.php?lite=article&qid=452159

ที่มา ขอขอบคุณเว็บไซต์เพื่อการศึกษาkruaung.com