เอกสาร : รายงานการควบคุมภายใน ปี 2555 (10/01/2556)
LINE it!

สรุปรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2555 เสร็จสิ้นเสนอลงนามและนำส่ง สพม.36 และ สตง.ส่วนภูมิภาค แล้ววันที่ 4 มกราคม 2556