เอกสาร : อิสลามศึกษา(แบบเข้ม) (27/04/2556)
LINE it!

บทเรียนช่วยสอน(อิสลามศึกษา) http://www.pakbang.com/images/stories/flash/rukul.swf

ข้อสอบอิสลามศึกษา
http://www.pakbang.com/images/stories/flash/quiz.swf