เอกสาร : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๑๕ มาตรฐาน (13/03/2554)
LINE it!

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๑๕ มาตรฐาน ประกาศ ณ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔