เอกสาร : ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) (29/03/2554)
LINE it!


ใช้ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2554 เพื่อเตรียมรองรับการประเมินภายใน โดยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และ รองรับการประเมินภายนอกของ สมศ. ในรอบสาม

http://www.mediafire.com/?2kjfdtn5jdy6xqu

รอสักครู ให้คลิกที่ดาว์โหลด
Click here to start download from MediaFire..