เอกสาร : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 (08/09/2553)
LINE it!

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553 ที่ จ.อุดรธานี
รายละเอียดดูที่ http://www.itud1.net/