เอกสาร : คำรับรองปฏิบัติราชการ(MOU) (12/06/2554)
LINE it!

แจ้งเพื่อทราบ..ทางโรงเรียนได้จัดทำแบบฟอร์มคำรับรองปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อให้เพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ และปฏิบัติในรูปแบบแนวทางเดียวกันตามข้อตกลงที่ประชุมคณะครู จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ..