เอกสาร : ค่าขีดจำกัดล่าง (15/07/2554)
LINE it!

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน
ช่วงนี้ทุกโรงเรียนได้กำลังเตรียมความพร้อม สำหรับการรอรับการประเมินภายนอก รอบที่ 3 จาก สมศ.และมีบางโรงเรียนได้ประเมินผ่านไปแล้ว ก็เลยต้องเหนื่อยกันหน่อยครับ สำหรับมาตรฐานที่ 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ขอให้ทุกโรงเรียนได้ศึกษาถึงวิธีการคำนวณ และเตรียมข้อมูลผลการประเมินทั้งค่าสถิติและผลรายบุคคลไว้ด้วยครับ และถ้าเป็นไปได้ขอให้ลองคำนวณไว้ด้วยครับ โดยดำเนินการดังนี้
1.นับจำนวนนักเรียนระดับดี จากผลประเมิน O-NET ป.6 และ ม.3 รายบุคคล (ระดับดี คือนักเรียนที่มีคะแนนสอบมากกว่า "ค่าขีดจำกัดล่าง")
2.คำนวณ ตามคู่มือการประเมินของ สมศ.(เอกสาร ถ้ายังไม่เห็นให้ถาม ผอ.โรงเรียน)
3.ดูคะแนนพัฒนาการ เทียบกับปี 2552
ทำทุกวิชา แล้วดูซิว่าจะได้คะแนนเท่าไร
อย่าลืม "จำนวนนักเรียน" เอาเฉพาะ "เด็กปกติ" ที่อยู่ในเอกสารการรายงานค่าสถิติของ สทศ. ไม่รวมเด็กพิเศษนะ...คำนวณไว้ยืนยันกับผู้ประเมิน สมศ.ด้วย

ดาวน์โหลด ตาราง "ค่าขีดจำกัดล่าง"

หมายเหตุ ไม่ให้นำตารางนี้ไปอ้างอิง แต่ให้ใช้คำนวณเพื่อดูคะแนนของโรงเรียน เท่านั้น

ค่าคะแนนขีดจำกัดล่าง คลิก
http://www.nan2.go.th/UserFiles/File/keed.pdf