Question: ขอแสดงความยินดี

 ต้องขอแสดงความยินดี กับท่าน ผอ. และคณะครูโรงเรียนบ้านโพงเป็นอย่างนะ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนคิดว่าคงจะประสบความสำเร็จในไม่ช้า..เพราะผ้าป่าเพื่อการการศึกษาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ท่านผอ.และครรูในโรงเรียนเก่งจริง ๆ เห้นแล้วปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ความเจริงก้าวหน้าของชุมชนนี้..ในอนาคตคงดีมาก ๆ ถ้าทุกคนทั้ง บวร ให้ความร่วมมือกันอย่างนี้..
ยินด ยินดี
ศิษย์เก่าที่นี้แหละ

  คุณ: ลมเปลี่ยนทิศ   
 วันที่ 11/12/2553 12:22:59   ip : 125.26.72.106.adsl.dynamic.totbb.net :  

 ขอบคุณลูกศิษย์และชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ผ้าป่าการศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทุกแรงสนับสนุนจะทำให้โรงเรียนบ้านโพงพัฒนายิ่งขึ้น

 วันที่ 17/12/2553 - 21:44:29  ip : 119.31.121.88
โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ศรีสะเกษ เขต 3]
http://www.thai-school.net/pongschool