Autolinkex.com แลก 10,000 ลิ้งค์ในคลิ๊กเดียว
ระบบแลกลิ้งค์อัตโนมัติ เพื่อนักโปรโมทเว็บแนวใหม่


 ผลงาน: ศิลปการแสดงกันตรึมประยุกต์
 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.50 ที่ ร.ร.บัวเชดวิทยา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของสุรินทร์ทั้ง 3 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอ หรือระดับเขต ที่เป็นตัวแทนไปประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ได้เป็นตัวแทนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา การแสดงกันตรึมอนุรักษ์ศิลปพื้นเมืองและกันตรึมประยุกต์
โดยท่าน ผอ.โฆสิต ดีสม เป็นผู้กำกับการแสดง

 วันที่ 12/02/2550-09:26:12