ผู้ดูแลเว็บไซต์

อาหะมะ มะแซ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการศาสนา
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : ที่ ตปย.007/ 2554
Email : [email protected]
การศึกษา : ประถมศึกษาจาก รร.มายอ(สถิตย์ภูผา)
มัธยมตอนต้นจาก กศน.มายอ
ประวัติการทำงาน : ครูผู้สอน(รับผิดชอบตำแหน่ง หน.ฝ่ายวิชาการ)