โรงเรียนบ้านสบคำ
364   5 ซ. - ถ. - ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย  57150   [ เชียงราย เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

โรงเรียนบ้านสบคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายเสน่ห์ มั่งมูล
จำนวนครูทั้งหมด ดังรายชื่อต่อไปนี้
นางประภา ใจเขียว
นางสุจิตรา โปราหา
นางยมนา ไชยตาจักร์
นางสุภาพ จันทเสรีย์
นางนงเยาว์ วรรณเลิศ
นางกานดา สิทธิแก้ว
นางวิรัญญา จันทาพูน
นายวีรสันต์ นุธรรม
นางสาวสินจัย กุญจร
นางสาวสุชาดา ยานะ
นายไพบูลย์ สุประการ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งหนังสือ E-Docs ผลการเรียน
ข่าวและกิจกรรม

รอดำเนินการ

e-Document:: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 


รอดำเนินการข่าวเพื่อนบ้าน [เชียงราย เขต 3]  
 

ข่าวเพื่อนบ้าน [เชียงราย] 
 
อีกช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร (0/227) [02/06/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
เรียนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน กลุ่มงานวิชาการขอเชิ...
เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ม.4/3(แผนการเรียนปวช) (0/309) [10/05/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
โรงเรียนขอแจ้งผู้ปกครงและนักเรียนห้อง ม.4/3 (แผนการเรียนปวช) เลื่อนการ...
รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ พิเศษ (0/390) [10/05/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ พิ...
สรงน้ำพระ 13 เมษายน 58 (0/322) [26/04/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
13 เมษายน 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนายไชยนคร ขุม...
การประชุมผู้ปกครองและมอบเอกสารการจบหลักสูตร (3) (0/335) [31/03/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
การประชุมผู้ปกครองและมอบเอกสารการจบหลักสูตร (3) (0/349) [31/03/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
31 มีนาคม 2558 นายบุญถาวร ครูบา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ...
การประชุมผู้ปกครองและมอบเอกสารการจบหลักสูตร (2) (0/274) [31/03/2558]
โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]
31 มีนาคม 2558 นายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ให้เก...

หนังสือราชการจาก สพฐ  
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 11,975
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 06/05/2558 17:02:10
เปิดใช้บริการเมื่อ 25/06/2552 อายุสมาชิก 6 ปี 8 เดือน 23 วัน


Supported by Thai-School.net
สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป


นายเสน่ห์ มั่งมูล ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านสบคำ


นายเสน่ห์ มั่งมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร

นงเยาว์ วรรณเลิศ ผู้ดูแลเว็บไซต์


นงเยาว์ วรรณเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลเว็บไซต์เด็กชายภูมินทร์ แสงจุมปา
ประธานนักเรียน
เวลา
ข้อมูลหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหาร ฯ
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคาร ฯ
ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานในสังกัด
 โรงเรียนบ้านพญาไพร
 โรงเรียนชุมชนวัดศรีด..
 โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อ..
 โรงเรียนชุมชนบ้านป่า..
 โรงเรียนบ้านผาฮี้
 C.C.F.เขตบริการโรงเร..
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเ..
 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ

หน่วยงานในเครือข่าย