Thai-school News : ขอเชิญร่วมเชียร์และมอบทุนสนุบสนุน วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง [กำแพงเพชร เขต 2] เข้าแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์
(ออกอากาศการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ช่อง workpoint)

ข่าวเพื่อนบ้าน [อุดรธานี]

กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง.. (119) 07-04-2559

กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง..
โดย : โรงเรียนบ้านนาคลอง [อุดรธานี เขต 3]

กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง.. (102) 07-04-2559

กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง ปีการศึกษา 2558..
โดย : โรงเรียนบ้านนาคลอง [อุดรธานี เขต 3]

กิจกรรมวันอำลาสถานบัน และรับมอบ แบบ ปพ 1.. (81) 07/04/2559


โดย : โรงเรียนบ้านนาคลอง [อุดรธานี เขต 3]

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี.. (88) 07/04/2559

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี..
โดย : โรงเรียนบ้านนาคลอง [อุดรธานี เขต 3]

กิจกรรมนาฎศิลป์.. (64) 07/04/2559

กิจกรรมนาฎศิลป์..
โดย : โรงเรียนบ้านนาคลอง [อุดรธานี เขต 3]

ข่าวเขตการศึกษาอุดรธานี เขต 3

หนังสือราชการ สพฐ.