ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
83 8 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000   [ชัยนาท]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติหน่วยงาน : ชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู ก่อตั้ง
โดยนายณรงค์ ศิริเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ติวสอบครูผู้ช่วย และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการวิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย

คำขวัญ : พัฒนาความรู้ สู่ครูมืออาชีพ เป็นประทีปของสังคม

พันธกิจ : 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
2. อบรมพัฒนาความรู้ครู ผู้บริหาร ด้านการศึกษา วิจัย การประเมิน
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป้าประสงค์ : พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพครู

อักษรย่อ : ชรพค

มาร์ชหน่วยงาน : พวกเราไม้ทิ้งกัน ผูกพันด้วยการศึกษา
อบรมพัฒนา สร้างสรรค์การศึกษาร่วมกัน

ปรัชญา : พญาอินทรี ไม่ฟังเสียงนกกระจอก