ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
83   8 ซ. - ถ. - ต. ธรรมามูล อ. เมือง จ. ชัยนาท  17000   [ ชัยนาท ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติ : ชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู ก่อตั้ง
โดยนายณรงค์ ศิริเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ติวสอบครูผู้ช่วย และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการวิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย

คำขวัญ : พัฒนาความรู้ สู่ครูมืออาชีพ เป็นประทีปของสังคม

พันธกิจ : 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
2. อบรมพัฒนาความรู้ครู ผู้บริหาร ด้านการศึกษา วิจัย การประเมิน
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป้าประสงค์ : พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพครู

อักษรย่อ : ชรพค

มาร์ชหน่วยงาน : พวกเราไม้ทิ้งกัน ผูกพันด้วยการศึกษา
อบรมพัฒนา สร้างสรรค์การศึกษาร่วมกัน

ปรัชญา : พญาอินทรี ไม่ฟังเสียงนกกระจอก