ชมรมพัฒนามาตรฐาน ความก้าวหน้าวิชาชีพครู
83  8ซ. -ถ. -ต. ธรรมามูลอ. เมืองจ. ชัยนาท17000  [ ชัยนาท]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ ,ข้อมูลหน่วยงาน 
ประวัติหน่วยงาน : ชมรมพัฒนามาตรฐานและความก้าวหน้าวิชาชีพครู ก่อตั้ง
โดยนายณรงค์ ศิริเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ติวสอบครูผู้ช่วย และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการวิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย

คำขวัญ : พัฒนาความรู้ สู่ครูมืออาชีพ เป็นประทีปของสังคม

พันธกิจ : 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
2. อบรมพัฒนาความรู้ครู ผู้บริหาร ด้านการศึกษา วิจัย การประเมิน
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เป้าประสงค์ : พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพครู

อักษรย่อ : ชรพค

มาร์ชหน่วยงาน : พวกเราไม้ทิ้งกัน ผูกพันด้วยการศึกษา
อบรมพัฒนา สร้างสรรค์การศึกษาร่วมกัน

ปรัชญา : พญาอินทรี ไม่ฟังเสียงนกกระจอก