วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
27   5 ซ. - ถ. - ต. หนองแก อ. เมือง จ. อุทัยธานี  61000   [ อุทัยธานี ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

Download as  
 เอกสาร : รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขางานเกษตรทั่วไป สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร และสาขางานคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. เรียนฟรี มีที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ

หลักสูตร ปวช. อศกช. เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ สาขางานเกษตรศาสตร์ รับผู้จบ ม.3

หลักสูตร ปวส. เรียนนอกเวลา

 วันที่ 14/02/2554-19:39:58
 

เอกสาร


เอกสารเพื่อนบ้าน


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูสังคมศึ..
ประกาศผลสอบระดับ ม.4 ประเภทห้อ..
ฟหกฟหกฟหกฟหกหก
โครงการขอรับบริจาค
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
งานราตรี ม่วงขาว ท.๒