วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
27  5 ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000   [อุทัยธานี]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,


 เรื่อง/ประกาศ : รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขางานเกษตรทั่วไป สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร และสาขางานคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. เรียนฟรี มีที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ

หลักสูตร ปวช. อศกช. เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ สาขางานเกษตรศาสตร์ รับผู้จบ ม.3

หลักสูตร ปวส. เรียนนอกเวลา

 วันที่ 14/02/2554-19:39:58