วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
27   5ซ. -ถ. -ต. หนองแกอ. เมืองจ. อุทัยธานี61000  [ อุทัยธานี]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 18 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 30/05/2557 13:04:37
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , เรื่อง/ประกาศ : รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขางานเกษตรทั่วไป สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานช่างเกษตร และสาขางานคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. เรียนฟรี มีที่พัก อาหารฟรี 3 มื้อ

หลักสูตร ปวช. อศกช. เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ สาขางานเกษตรศาสตร์ รับผู้จบ ม.3

หลักสูตร ปวส. เรียนนอกเวลา

 วันที่ 14/02/2554-19:39:58