กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
299   หมู่ 10 ซ. - ถ. พหลโยธิน ต. ต.คลองขลุง อ. อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร  62120   [ กำแพงเพชร เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : แนวข้อสอบการปฏิบัติวิชาชีพครู ดร.ณรงค์, โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์" 
 

Download as  
 เอกสาร : แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล


Download Word : (81 kb)
ดาวน์โหลดแล้ว 519 ครั้ง


 พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ธุรการ ภารโรงอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูวิทย์อัตราจ้าง เมื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน โดยกรอกข้อความตามแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 2 ฉบับ และสำเนาสัญญาจ้าง ไปยังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยเร็ว (กาญจนา)

 วันที่ 10/06/2554-12:43:54
 

เอกสาร


หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในกา..
สพม.เขต 41 เบิกเงินงบประมาณให้..

เอกสารเพื่อนบ้าน


SAR ปี2557
แผนปฏิบิติการโรงเรียนวัดดอนไร่..
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนไร่
ประวัติหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย..
แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายที่เกี..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอกปฐมว..
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอกปฐมว..