โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพป. ยล. 1
80   1 ( บ้านตะโล๊ะเล๊าะ) ซ. - ถ. โกตาบารู - มาแฮ ต. บือมัง อ. รามัน จ. ยะลา  95140   [ ยะลา เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางนาดียะห์ หะสาแม
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านเจาะบือแม
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : คำสั่งโรงเรียนบ้านเจาะบือแม ที่ 21 / 2552
Email : -
การศึกษา :
- ป.ตรี ( ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏยะลา
- กำลังศึกษาต่อ ป. โท มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ประวัติการทำงาน :
- ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพ 123 สพท. นธ .2
- ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพท.ยล .1