โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพป. ยล. 1
80   1 ( บ้านตะโล๊ะเล๊าะ) ซ. - ถ. โกตาบารู - มาแฮ ต. บือมัง อ. รามัน จ. ยะลา  95140   [ ยะลา เขต 1 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 


ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางนาดียะห์ หะสาแม
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านเจาะบือแม
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : คำสั่งโรงเรียนบ้านเจาะบือแม ที่ 21 / 2552
Email : -
การศึกษา :
- ป.ตรี ( ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏยะลา
- กำลังศึกษาต่อ ป. โท มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ประวัติการทำงาน :
- ครู โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพ 123 สพท. นธ .2
- ครู โรงเรียนบ้านเจาะบือแม สพท.ยล .1