โรงเรียนบ้านดาหลำ
บ้านดาหลำ   หมู่ 5 ถ. ละงู-วังสายทอง ต. เขาขาว อ. ละงู จ. สตูล  91110   [ สตูล ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางบุหลัน แดงงาม
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 1/2553
Email : minlaa.1@hotmail.com
การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ประวัติการทำงาน : ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
โรงเรียนบ้านดาหลำ