โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
389/1   5 ซ. - ถ. - ต. ท่าขุนราม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร  62000   [ กำแพงเพชร เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : แนวข้อสอบการปฏิบัติวิชาชีพครู ดร.ณรงค์, โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์" 
 


ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายณรงค์ บุญเกิด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : 36 / 2554
Email : narong444_b@hotmail.com
การศึกษา : ปริญญาตรี คบ.เอกดนตรีศึกษา
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน :