TDK.NURULYAKIN
-   3 ซ. - ถ. - ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี  94140   [ ปัตตานี เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาหะมะ มะแซ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการศาสนา
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ : ที่ ตปย.007/ 2554
Email : hilmee007@hotmail.com
การศึกษา : ประถมศึกษาจาก รร.มายอ(สถิตย์ภูผา)
มัธยมตอนต้นจาก กศน.มายอ
ประวัติการทำงาน : ครูผู้สอน(รับผิดชอบตำแหน่ง หน.ฝ่ายวิชาการ)