นักบินน้อย

โรงเรียนบ้านแทรงสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการสร้างเครื่องบินแบบพลังยาง เครื่องร่อน เครื่องบิน 3 D ฝึกสอนโดยคุณครูวัชระพงษ์ พูลสวัสดิ์22-08-2023 11:53:06