หน่วยงานใหม่วันนี้

โรงเรียนบ้านกู่ (17/05/2562)
ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]โรงเรียนบ้านตาเจา (14/05/2562)
ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]บ้านเหล็ก (11/05/2562)
ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) (07/05/2562)
ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) (18/04/2562)
ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
[พระนครศรีอยุธยา 1]