หน่วยงานใหม่วันนี้

โรงเรียนบ้านใจดี (17/01/2562)
ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]โรงเรียนบ้านเริงรมย์ (16/01/2562)
ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]นายสายบุตร พันธ์เสน (14/01/2562)
ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
[ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ]โรงเรียนขุขันธ์วิทยา (27/12/2561)
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]เครื่องบินพลังยาง (11/12/2561)
ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]