หน่วยงานใหม่วันนี้

เครื่องบินพลังยาง (11/12/2561)
ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]บ้านสายควน (07/12/2561)
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
[สตูล]บ้านสี่แยกนาเจริญ (27/11/2561)
ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]บ้านหนองตลาด (18/11/2561)
ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 1]โรงเรียนบ้านปราสาท (18/11/2561)
ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]