หน่วยงานใหม่วันนี้

สพป.ชลบุรี เขต 3 (17/10/2562)
ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
[ชลบุรี เขต 3]โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ (08/08/2562)
ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
[นราธิวาส เขต 1]โรงเรียนบ้านแขว (01/06/2562)
ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]โรงเรียนบ้านระกา (28/05/2562)
ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 3]โรงเรียนบ้านสีถาน (27/05/2562)
ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
[ศรีสะเกษ เขต 1]