ต้องการรับบริจาค : สีทาอาคารเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/08/2558
  
เนื่องจากโรงเรียนบ้านวังแข้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อาคารเรียนมีสภาพที่ชำรุดเนื่องจากใช้มาเป็นเวลา42ปีแล้ว การทาสีอาคารใหม่จะทำให้อาคารเรียนน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ทางโรงเรียนขาดงบประมาณจึงขอรับบริจาคมาในครั้งนี้
ครูสันติ พยัฆกุล 0959324775