ต้องการรับบริจาค : ขอรับบริจาคลูกเปตอง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/07/2558
  
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีความประสงค์ขอรับบริจาค "ลูกเปตอง" สำหรับให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย
ครูวิชญะรัตน์ 0892849117