ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 10 รายการ
 1 2 3 
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นางสาวอรพรรณ พิมดา
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : sumitomo electric wirering system thailand Ltd.
ข้อความ : ประสบการณ์ชีวิต ทำให้เราหนักแน่นและเข้มแข็ง

วันที่ 21/08/2553
2
วราพร เพ็ชรวิเศษ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : รพ.นครปฐม
ข้อความ : ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 คะตอนนี้รับราชการอยู่ที่รพ.นครปฐม
เพื่อนๆติดต่อกันได้นะ


วันที่ 23/06/2553
3
วรพงษ์ เนียมสูงเนิน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ร.12 พัน.2 รอ.
ข้อความ : เข้าเรียนเป็นรุ่นที่ 5 ตอนนั้นมีถึง ม.3
สนามฟุตบอลยังคงเป็นลูกรัง และเคยแอบเล่นน้ำคลองหลังโรงเรียน
คิดถึงอดีตและโรงเรียนนะครับ แต่ไม่กล้าไป


วันที่ 14/05/2553
4
ศุภลักษณ์ ไชยจันทึก
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บ.นิสา จำกัด
ข้อความ : นุ้ยคิดถึงอาจารย์ทุกท่านมากค่ะอยากกลับไปเยี่ยม
แต่ยังไม่มีโอกาสเหมาะค่ะ และอยากเจอเพื่อนเก่ามากค่ะ


วันที่ 10/04/2553
5
สายฝน ชำนิสูงเนิน
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
ข้อความ : คิดถึงอาจารย์ทุกคนเลยเด้อ

วันที่ 08/01/2553
6
วีรุตย์ เจิมขุนทด
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
ข้อความ : ที่อยู่ปัจจุบัน : 185/5 ซอยรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ - หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

E-mail : [email protected]
Facebook : facebook.com/WeerutChermkhunthod


รหัสนักศึกษา : 501-00-0470
ชื่อนักศึกษา : นาย วีรุตย์ เจิมขุนทด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาค: ปกติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี


วันที่ 19/06/2556
7
นิรัญญา สงขุนทด
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ชลบุรี
ข้อความ : อยากกลับไปซึมทรับบรรยากาศเก่าๆจัง คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน

วันที่ 10/11/2552
8
นาย ปัญเจิด แก้วพึ่งทรัพย์ รุ่นที่ 11
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : เรียน มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อความ : หนึ่ง ศิกษ์เก่ารร .ภัทธญาณวิทยา ปี 2548 ปี2551 เป็นศิกษ์เก่า รร . วิทยาการจัดการเพชรเกษม
ปวชปี3 รหัส 49 ปัจจุบันศึกษาอยู่ ม. สยาม


วันที่ 22/08/2552
9
นายสมศักดิ์ ตานุชนม์
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
ข้อความ : คิดถึงทุกคน

วันที่ 18/07/2552
10
นาย เอกชัย นามบุตร
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราภัฏนครรราชสีมา
ข้อความ : ปี 2 เรียน ยุครับ นิติศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 13/07/2552