การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
กองทุน เกษียณอำพล
02/09/2557
ต้องการรับบริจาค
ทุนการศึกษา
22/06/2556
ต้องการบริจาค
ทุนการศึกษา
22/06/2556
ต้องการบริจาค
เงินจำนวน 5,000 บาท
04/02/2555
ต้องการบริจาค
เงิน 5,000 บาท
04/02/2555
ต้องการบริจาค
เงิน 20,000 บาท
14/01/2555

ชุมพร เขต 1

ชุมพร

เพื่อนบ้าน

ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]