ต้องการบริจาค : เงิน 20,000 บาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
14/01/2555
  
อาจารย์แคล้ว ้เสียมศักดิ์ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง บริจาคเงินซื้อโน๊ตบุ๊คจำนวน 1 ชุด เำพื่อใช้งานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง