ต้องการบริจาค : เงิน 5,000 บาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
04/02/2555
  
นายนิรุทธิ์ คชรินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรีัยนชุมชนบ้านนาชะอัง บริจาคเงิน เพื่อใช้เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง