ศิษย์เก่า [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]

พบทั้งหมด 8 รายการ
  1 2
ลำดับ
รูปภาพ
รายละเอียด
1
นาย สมเกียรติ เกลี้ยงเมือง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : ทุรกิจส่วนตัว
ข้อความ : อยากให้เพื่อนร่วมรุ่น ติดต่อมา

วันที่ 07/09/2553
2
จินตนา นวลศรี
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : มหาลัยศรีปทุม เขตบางเขน
ข้อความ : รักโรงเรียนของเราเสมอ ที่ที่เติมไปด้วยการเรียนรู้

วันที่ 30/04/2552
3
สุทัศน์ จันทร์เมือง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัทยัสปาลแอนด์ซันส์จำกัด
ข้อความ : สำนึกบ้านเกิดอยู่ เสมอครับ มีอะไรคุยได้ครับพี่ๆน้องๆ [email protected]

วันที่ 02/12/2555
4
เชาวนี มีทอง
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสรรพากรภาค 2
ข้อความ : มุ่งมั่น ขยัน และอดทน หนทางสู่ความสำเร็จ

วันที่ 20/02/2552
5
นางรจนากาญ มณีโชติ (อ่อนจันทร์)
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : อบต.รามแก้ว
ข้อความ : ความมุ่งมั่นจะนำพาแห่งความสำเร็จ
เปลี่ยนแปลง Mail ใหม่จากเดิมเป็น [email protected] ติดต่อได้ที่นี้


วันที่ 27/02/2552
6
ณัฐรุจา ฮายาชิ
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : บริษัท บารมีออแกไนเซอร์ จำกัด
ข้อความ : เราทำงานที่บริหารภาพพจน์ของหน่วยงาน หรือองค์กร
ทั่วไป งานของเรามีโจทย์ที่จะต้องแก้เยอะแยะเลยลอง
ดูงานของเราซิwww.Bmorganizer.com


วันที่ 19/12/2551
7
นางสาวราตรี นุ่นทองหอม
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : กรมทางหลวงชนบท
ข้อความ :

วันที่ 23/05/2554
8
ณิชาภัทร แซ่ภู่
[email protected]
รุ่น : -
สถานที่ทำงาน : อบต.เขาพังไกร
ข้อความ : อยากให้ลองคิด มองต่างมุมในด้านบวก
อาจเป็นเครื่องช่วยเตือนว่า
ชีวิตนี้ยังมีสิ่งสวยงาม และมีเรื่องน่าพิศมัยอีกมากมาย
วันที่ 05/01/2554