ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)  ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์

871157176