ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท