ต้องการรับบริจาค : เสื้อผ้า/ชุดกีฬา/ชุดพื้นเมือง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
20/02/2552
  
โรงเรียนบ้านโตงน้อย ต้องการรับบริจาคเสื้อผ้านักเรียน ชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง ผู้สนใจติดต่อบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านโตงน้อย หรือประสานงานได้ล่วงหน้าตามเบอร์ที่ปรากฎอยู่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา
นฤมล จันทร์ชื่น 044570276