ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
เสื้อผ้า/ชุดกีฬา/ชุดพื้นเมือง
20/02/2552
ต้องการรับบริจาค
หนังสือประจำห้องสมุด/ตำราเรียน/แบบฝึกหัด
20/02/2552
ต้องการรับบริจาค
ชุดอุปกรณ์เปตอง
20/02/2552

นครสวรรค์ เขต 3

นครสวรรค์

เพื่อนบ้าน

วิสาขบูชา .. (21-05-2024 19:40:14)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]ฐานจักสาน .. (01-09-2023 10:39:08)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]23 ส.ค.66 .. (24-08-2023 08:42:13)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]นักบินน้อย .. (22-08-2023 11:53:06)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]