ต้องการรับบริจาค : ชุดอุปกรณ์เปตอง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
20/02/2552
  
ต้องการรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซื้อชุดอุปกรณ์เปตองสำหรับการแข่งขัน คุณสมบัติ น้ำหนัก 790 กรัม ชนิดเคลือบแข็ง ยี้ห้อไทเทเนียมหรือดีกว่า ผู้สนใจบริจาคได้ตามกำลังทรัพย์ทางโรงเรียนจะรวบรวมไว้จนกว่าจะเพียงพอสำหรับการซื้ออุปกรณ์เปตอง แล้วจึงดำเนินการจัดซื้อ หรือจะบริจาคเป็นชุดอุปกรณ์เปตองเลยก็ได้
สวิท เบ้าเงิน 0818781849