ต้องการรับบริจาค : ทุนทรัพย์ / วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง / อุปกรณ์การเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/02/2552
  
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
ห่างจากชายแดนกัมพูชา ประมาณ 30 กม. จัดชั้นเรียน
อนุบาลถึงประถมปีที่ 6 มีนักเรียน 178 คน ครู 10 คน นักการ 1 คน
มีอาคารเรียน 2 หลัง
อาคารเรียนหลังไม้มีอายุเก่ามาก ชำรุด ด้านหลังอาคารมีสภาพผุ เสาค้ำหมดสภาพ
คณะกรรมการ ชุมชน ครู มีความประสงค์ต้องการดีดหรือยกตัวอาควรให้เป็นสองชั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากแม่ชีถมทอง หงส์ชั้น ส่วนหนึ่่งแต่ยังขาดงบประมาณ ที่สร้างให้แล้วเสร็จทันได้ให้นักเรียนได้ชั้นเรียนในเดือนพฤษภาคม 52 ที่จะถึงนี้
จึงขอบบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเป็นทุนทรัพย์ อุปกรณ์ วัสดุ
ก่อสร้าง
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
นายสมนาถ นาคเกี้ยว โทร. 08495-86082 หรือ 044-590018
หรือ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสมหมาย ชูรัมย์ โทร 08 นายพนม รัสมิงแก้ว 08170-91470 ได้ตลอดเวลา
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตา ขอให้ท่านมีความสุขสวัสดิ์ตลอดไปเทอญ.

ผอ.สมนาถ นาคเกี้ยว / นายสมหมาย ชูรัมย์ /นายพนม รัสมิงแก้ว โทร.084495-86082 / 085766-1259 /08170-91470