ต้องการรับบริจาค : สร้าง

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/01/2554
  
โรงอาหารโรงเรียนบ้านกกเชียง เดิมเป็นอาคารเรียนหลังแรกแต่ทางโรงเรียนต้องการอนุรักษ์จึงไม่รื้อถอนใช้เป็นโรงอาหาร หอประชุม และลานแสดงกิจกรรมของเด็ก แต่ปัญหาคือเรื่องการทำความสะอาดเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีฝุ่น เศษใบไม้ และสุนัข เข้ามาได้ง่ายมากเป็นปัญหาในด้านสุขอนามัยของเด็กนักเรียน โดยมี 2 ด้านที่เปิดโล่ง คือด้านหน้าประมาณ 15 เมตร และด้านข้างประมาณ 9 เมตร ต้องการสร้างที่กั้นครับเพื่อสุขอนามัยของเด็ก ขอบคุณครับ

ธวัช กรุดมณี 081-4544479