ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์กีฬา หนังสือ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน อื่นๆ (ที่สภาพดีและไม่ใช้แล้ว)

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
13/10/2552
  
เป็นโรงเรียนที่ห่างไกล อยู่บนดอย นักเรียนเป็นชาวม้ง มีนักเรียนประมาณ 400 ต้นๆ ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา หนังสืออ่าน เครื่องเขียน เสื้อผ้า ชุดนักเรียน และอื่นๆ อีกมาก ผู้ใจบุญส่วนใจบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน (ที่สภาพดีและไม่ใช้แล้ว)
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ (อ.ปิยะชน ) 054-760226