ต้องการรับบริจาค : สารานุกรมไทย

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/03/2553
  
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนาอุ่ม ประสบอัคคีภัย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2551 ซึ่งมีผลทำให้เอกสาร หนังสือเรียนเกือบทั้งหมด ถูกไฟไหม้ ไม่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ ถึงแม้ในขณะนี้ทางโรงเรียนจะได้รับงบประมาณจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา จนสามารถสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิม แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการสอน ให้กับนักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสารานุกรมไทย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอุ่ม โดยท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียน อ.ประคอง ยุคะลัง
เบอร์ 0812602881


0833452854