ต้องการรับบริจาค : ทุนทรัพย์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
02/05/2553
  
ในนาม คกก.โรงเรียนอามานะวิทยา(ปายอนากอ)มีความยินดีขอเรียญเชิญท่านไปร่วมรับประทานอาหารและร่วมบริจาคเพื่อหารายได้สมทบทุนซ่อมแซมและต่อเติมอาคารละหมาด(มุซอลลา)ให้แล้วเสร็จ ในวันพฤหัสบดี ที 27พฤษภาคม 2553
ณ โรงเรียนอามานะวิทยา บ้านจาแบปะ(ปายอนากอ) 38/1 ม.4 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทร.081-3883243
บริหารโดย นายมามะ เจ๊ะแต (คอลี)วิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนบ้านระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โทร.081-3883243
หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกันขอเอกองค์อัลลอฮ์ุุ ทรงคุุุุุ้มครองท่านตลอดไป และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายมามะ เจ๊ะแต (คอลี) 081-3883243