ต้องการรับบริจาค : โต๊ะนั่งสำหรับนักเรียน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
21/08/2553
  
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกขอรับบริจาคโต๊ะนั่งสำหรับนักเรียน ในราคาชุดละ 1,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์กับนักเรียน
ครูประวิทย์ 081-9466908