ต้องการบริจาค : ชุมนุมศิษย์เก่าโคกพิกุลทอดผ้าป่าสามัคคีและฉลองหอพระพุทธรูป

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
25/11/2553
  
ชุมนุมศิษย์เก่าทอดผ้าป่าสามัคคีและฉลองหอพระพุทธรูป

15 - 16 เมษายน 2554

ณ โรงเรียนวัดโคกพิกุล

........................................................................................

กำหนดการ

15 เมษายน 2554

15.00 น. ลงทะเบียนศิษย์เก่าทุกรุ่น

19.00 น. การแสดงบนเวที

16 เมษายน 2554

08.00 น รับพุ่มผ้าป่า

11.00 น. ถวายอาหารเพล

12.00 น. ถวายผ้าป่า

13.00 น. พิธีฉลองหอพระพุทธรูป


ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโคกพิกุลทุกรุ่นร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพ

ผอ.วันชัย แก้วเนิน 0816068484


ผอ วันชัย แก้วเนิน 0816068484