ต้องการรับบริจาค : เครื่องพิมพ์ดิดเก่า(ใช้งานได้)

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/12/2553
  
ต้องการรับบริจาคเครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่า เพื่อนำมาใช้ในการฝึกพิมพ์สัมผัสให้กับนักเรียน ครับผม
ครูซากัรตา สาแม