ต้องการรับบริจาค : เครื่องกรองน้ำ,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และอื่นๆ

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/04/2554
  
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งขอรับบริจาค เครื่องกรองน้ำ,เครื่องปั๊มน้ำลึก, ถังเก็บน้ำดื่ม,เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับนักเรียน,เคร์่องฉายโปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
ผู้อำนวยการดรงเรียน หรือคณะกรรมการรับบริจาค 0811181372