ต้องการบริจาค : ปัจจัย

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/10/2554
  
คณะสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกำลังจัดตั้งหน่วยรับบริจาคเงิน เพื่อสมทบส่งไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง ท่านผู้มีจิตเมตตาจะร่วมบริจาค ขอเชิญได้ที่โรงเรียนอนุบาลบางละมุงค่ะ
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 038240785