ต้องการบริจาค : ทอดผ้าป่าสามัคีเพื่อการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/02/2555
  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสร้างอาคารเรียนในวันที่ ๔ มีนาคม เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่โรงเรียน ด้วยอาคารเรียนเก่าชำรุดขนาดหนักแตกร้าวทั้งหลังระเบิดมดทั้งอาคารต้องช่วยกันหางบประมาณมาสร้างให้นักเรียนได้เรียนที่ดีปลอดภัย ท่านใดพอมีแรงขอช่วยด้วยโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนได้มีจนท.การเงินและกรรมการรับผิดชอบมีใบประกาศให้ทุกราย
ผอ.อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์และคณะครูกรรมการ ๐๘๙๘๓๙๖๔๔๑ ๐๕๕๕๕๔๒๔๗