ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการบริจาค
ช่วยเป็นเจ้าภาพสร้างโรงเรียน
06/11/2555
ต้องการบริจาค
อาคารเรียนแบบ 202/26 ตึกชั้นเดียว
18/06/2555
ต้องการบริจาค
ขอบริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียน
09/05/2555
ต้องการบริจาค
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียน
08/03/2555
ต้องการบริจาค
ทอดผ้าป่าสามัคีเพื่อการศึกษา
15/02/2555

ตาก เขต 2

ตาก